Contact

Gala, Wine & Hospitality


Josefien Hilhorst-Laseur

info@galalaseur.com

Tel: +31 (0)6-55771599


Alfred Hilhorst, inkoop wijnen

Tel:+31 (0)6-46063841

Van Boendalestraat 8

9752 JX Haren


KVK:  02098339

bank: NL06 KNAB 0259 1461 61disclaimer 


 

Disclaimer

 

Wij streven ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaarden daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 


privacy 

Over Gala, wine & Hospitality

Via de website: Gala, wine & hospitality verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·       het verlenen van toegang tot de website;

·       het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

·       het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;

·       om contact op te nemen indien u hierom heeft verzocht;

·       het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;

·       het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief

 

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

VERTROUWELIJKHEID

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van een ongeautoriseerde toegang tot uw (persoons)gegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.